Český jazyk pro cizince

Літня школа чеської мови

Викладання чеської мови для учнів від 8 до 18 років

4 . 7.  –  15 . 7 

(12 днів, 36 годин)

з 8.00 до 11.00 для дітей 8 – 13 років

з 13.00 до 16.00 для дітей 14 -18 років

ціна 7 000 крон

1-й урок безкоштовно

kontakt

ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE I.

od 4. července do 15. července 2022

Pro ukrajinské žáky ve věku od 8 do13 let

Časová dotace :  36 hodin

Místo realizace :  Šafaříkova 132, Jičín 506 01

V době : od 8,00 do 11,00 hodin

(3 hodiny interaktivní výuky denně)

Jméno lektora : Mgr. Johanka Veselá

Učitelství pro 1. – 4. ročník

Učitel českého jazyka pro cizince

Dotace, grant : bez grantu

Obsah projektu : Tematicky zaměřená výuka pod vedením českého učitele hovořícího anglicky, rusky a částečně ukrajinsky.

Výuka probíhá netradičními formami a zaměřuje se hlavně na rozvoj jazykových dovedností prostřednictvím integrované tematické výuky.

Zábavně vzdělávací program v rámci dopoledního bloku integruje výtvarné, hudební, sportovní a poznávací aktivity v česko-ukrajinském jazykovém prostředí.

Cíl projektu: Hlavním cílem letní školy je přispět ke zlepšení úrovně znalosti českého jazyka dětí z ukrajinského prostředí, motivovat tuto skupinu k dalšímu studiu českého jazyka nejen ve škole, ale i ve svém volném čase.

Obecný plán: Jazyková výuka je zaměřena na pozdravy, jednoduché fráze, sloveso BÝT, MÍT, CHTÍT, UMĚT, identitu žáka a jeho rodiny, poznávání okolí města, praktické situace, které žáky mohou potkat v běžném životě, osobnostní rozvoj a obecný rozvoj slovní zásoby.

Metody práce :

  • Slovní metoda formou – rozhovoru, vysvětlování, práce s textem aj.

  • Názorně – demonstrační práce s pomůckami, kartami, nástroji, v souladu s Komenského zlatým pravidlem pro učitele, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno.

  • V praktických metodách – využijeme nejen pozorování praktického života ve městě, ale právě zde se naskytne časový prostor pro hru a dramatizaci v česko-ukrajinském pojetí
cesky jazyk pro cizince

Cena za kurz : 7 000,- Kč

35 hodin výuky + 1 lekce ZDARMA