Pomáhám českým rodinám /žijícím v zahraničí/ s výukou jejich dětí

Rozvinu potenciál vašeho dítěte

VZDĚLÁVÁM ONLINE žáky od 6 let

01.

& učivo 1. ročníku ZŠ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

02.

& učivo 2. ročníku ZŠ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

03.

& učivo 3. ročníku ZŠ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

04.

& učivo 4. ročníku ZŠ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

05.

& učivo 5. ročníku ZŠ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

06.

& KONZULTACE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

JAKÉ JSOU MÉ PRIORITY VE VZDĚLÁVÁNÍ?

Obsahově naplním osnovy ZŠ v České republice

Jako pedagog s dlouholetou praxí mám české školství v malíčku. Vnímám posun ve výuce,  změny osobnosti dětí i nové možnosti ve vzdělávání. Vždy jsem se vnímala jako průkopník „nového“, a tak je tomu i nyní.

Naleznu způsoby, jak vaše děti dovést ke kreativitě

Sama mám ráda kreativní a svobodnou práci. 

Tu běžně zařazuji do výuky. 

Kdo si myslí, že to online nelze, mýlí se.

Umím pochopit a tolerovat zvláštnosti dětí. Nerespektuji egoismus.

Jsem pro – sociální, vedu kolektiv ke vzájemnému respektu a tolerování odlišností. 

Proto se žáci v mé skupině cítí bezpečně.

 

Hledám nové cesty, které vyhovují dané skutečnosti

Ze školství jsem odešla, protože jsem cítila velký rozpor mezi školským systémem a dnešní realitou.

 

Vyzdvihnu dary vašich dětí a pojmenuji je. Ne pro sebe, ale pro ně samé.

Dnešní doba nabízí rozvoj talentů od mladšího školního věku. Pokud jsou děti k sobě otevřené, vnímají velmi dobře, co je jejich cesta.

Já mohu pomoci jako jejich průvodce.

ONLINE vzdělávání vidím jako klíč k návratu DO RODIN

Výchova a vzdělávání je skupinový proces, je bláhové přehodit zodpovědnost na školu. 

Pokud se na procesu vzdělávání podílí rodina ve spolupráci s odborníky, je naše planeta Země zachráněna:-) 

Přejít nahoru