SVOBODOMYSLNOST


Tak s touto vlastností jsem zažívala úspěchy i pády.


V minulém režimu…byl pojem svobodomyslného člověka rovnítko pro potížistu hodného nápravy.

Mnohokrát jsem se setkala s drobnými nepochopeními, ale protože jsem byla žákyně svobodomyslného ducha, jinak pracovitá a nekonfliktní, učitelská nepochopení se rozplynula.

Jaké štěstí, že jsem ve svém dětském sladko bolu prošla základním a středním vzděláním bez systémové újmy… studijní léta na pedagogické fakultě byla povýšena vlivem revoluce na svobodomyslnou euforii, pro mne fascinující.

Svobodomyslné projevy ve svobodné zemi, to bylo období dospívání a rané dospělosti.

V období, kdy přicházelo víc pádů než úspěchů, jsem začala pochybovat o správnosti mého svobodomyslného projevu.
A tak jsem povýšila svou svobodomyslnost na projev jednat svobodně. Možnost svobodného vyjádření se.
Svoboda je pro mne posvátnost, povznášející pocit, smysl mého života, naplnění tužeb.


Přijímám své čtvrté bohatství společně s cestou za svobodou.

S vyzrálostí svého myšlení skrze duchovní praktiky jsem objevila nové kouzlo svobodomyslnosti.

Přestala jsem se bát hodnocení druhých lidí.

Přijala se.

Chovat se přirozeně, bez přetvářky, podle svého nastavení a přesvědčení je přeci to správné.

Že se chovám netradičně? Ano. Nepopírám.

Kdo mne zná, přijme mne. Odpustí.

Je to má cesta.

Přejít nahoru