FANTAZIE, PŘEDSTAVIVOST A VIZE


Už zase fantazíruješ? Drž se nohama země.

Představivost a fantazie jsou mé nejsilnější vlastnosti.
Představivost mi pomohla prožít mimořádně krásné dětství plné pohádkových epizod, nadpřirozených hrdinů, naplněna krásou, štěstím a láskou ve svém srdci.

Nezatížena rozumem, jsem měla vše.


Pro své laskavé, nekomplikované a otevřené srdce jsem měla kolem sebe spoustu přátel, kteří se mnou prožívali naše dětská dobrodružství.
Díky idealistickým knihám Karla Maye jsem později svou fantazii naplno rozvíjela v duchu přátelství a boje za svobodu a pravdu.


Heslo Václava Havla „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ je mi díky indiánkám…a díky mé přetrvávající fantazii blízké stále.


Už zase fantazíruješ…slýchám i dnes od své maminky.

I po letech je to stejné.

Nepochopena ve svém snílkovství, fantazíruji.

Nedám si svou fantazii vzít.
S fantazií vidím věci ve své podstatě.
S fantazií umím vidět krásu tam, kde ji jiní nevidí.
Skrze fantazií mívám vize…mé další bohatství.


VIZE


Nerada bych, aby se slovo vize spojovalo s vizionářstvím.

Vize jsou pro mne představy, myšlenky… „vidění za roh“.
Dokáži vyprojektovat činnost pro blízkou budoucnost, odhadnout potřeby cílové skupiny a určit směr, kterým se bude společnost ubírat.
Mít vize je cenné bohatství pro praktického člověka.
A tak se jím učím být.
Jsem připravena.
Jsem připravena ve své trpělivosti, bohatství, které mi nebylo vlastní a kterému jsem se musela učit.

Věříme, že dokážeme.

Heslo, které jsem náhodou po mnoha letech objevila uložené na dně staré krabice, nás provázelo celým maturitním ročníkem.

Věřím i dnes…vždyť už znám svá bohatství.

Přejít nahoru